POLICY SUI COOKIES

1. Co jsou to soubory Cookies?
Cookies jsou malé textové soubory vytvářené internetovými stránkami, jež uživatel navštívil – jsou v nich uvedeny údaje o příslušné relaci, které potom mohou tyto stránky v budoucnosti znovu využít. Tyto údaje umožňují stránkám zachovat údaje o uživateli na různých jednotlivých stránkách a také analyzovat způsob, jakým uživatel tyto internetové stránky prochází.
Soubory Cookies jsou bezpečné – mohou obsahovat pouze informace, které do nich uloží prohlížeč a které souvisejí pouze s přístupem k samotnému prohlížeči, nebo informace obsažené na požadované stránce. Není možné je přeměnit na kód, není také možné je použít k přístupu do počítače uživatele. Pokud internetové stránky šifrují informace do souboru Cookie, mohou je přečíst opět jen tyto internetové stránky.

2. Jaké jsou hlavní typy souborů Cookies?
Níže naleznete stručný přehled hlavních typů souborů Cookies:

Relační a trvalé Cookies
Relační Cookies obsahují informace používané v rámci aktuální relace prohlížeče. Tyto Cookies se automaticky vymažou, jakmile prohlížeč zavřete. Až přestanete internetové stránky používat, nebude na vašem počítači uloženo nic (ASP.NET_SessionId a jazyk).
Trvalé Cookies (typ ASPXANONYMOUS) slouží k uchovávání používaných informací v období mezi jednotlivými použitími internetových stránek nebo které slouží k technickým účelům a ke zlepšení navigace v rámci stránek. Díky těmto datům stránky poznají, zda jste již známý uživatel, nebo jen návštěvník, a podle toho se přizpůsobí. Dobu trvání „trvalých“ Cookies určují samotné internetové stránky a mohou sahat od několika minut až po několik let. • Interní Cookies a Cookies třetích stran
Interní Cookies patří stránkám, které je vytvořily.
Cookies třetích stran jsou vytvářeny doménami mimo dané stránky; jejich data jsou ukládána u dané třetí strany.
Technické a profilové Cookies
Jediným účelem technických Cookies je přenášení komunikace v rámci sítě pro elektronickou komunikaci nebo jak je naprosto nezbytné pro poskytovatele služby z IT společnosti, výslovně vyžadováno přihlášenou osobou nebo uživatelem, aby bylo možné poskytovat danou službu (viz Čl. 122, odstavec 1 zákona o ochraně osobních údajů). Neslouží k jiným účelům a jsou na internetové stránky zpravidla instalovány přímo stranou poskytující kontrolu nebo operátorem. Patří mezi ně například Cookies funkčnosti, které umožňují uživateli procházet stránky podle řady zvolených kritérií (jako je například jazyk nebo produkty zvolené k zakoupení), za účelem zdokonalení používané služby. Analytické Cookies jsou podobné jako technické Cookies, používá je přímo správce internetových stránek ke shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů a způsobu, jakým dané stránky používají.
Účelem profilových Cookies je vytvářet uživatelské profily, slouží také k odesílání reklamních zpráv, které odpovídají preferencím, které dává uživatel najevo při procházení internetu. Jelikož tyto soubory výrazným způsobem zasahují do soukromé sféry jednotlivých uživatelů, vyžaduje italská i evropská legislativa, aby byli uživatelé řádně informováni o jejich využití a aby k takovému využití museli poskytnout platný souhlas.
3. Jaké Cookies tyto internetové stránky využívají, jaké jsou jejich hlavní funkce a jak odmítnout souhlas s jednotlivými profilovými Cookies
Tyto internetové stránky vám mohou posílat soubory Cookies, které jsou uvedeny a stručně popsány níže, pro účely uvedené níže.
Technické soubory Cookies:
Název technického souboru Cookie
Stručný popis

Interní nebo externí
Trvání
Účel technického souboru Cookie
Xxx

Xxx (v případě externího souboru Cookie prosím uveďte název externího poskytovatele)
Xxx
Xxx
Profilové soubory Cookies:
Název profilového souboru Cookie
Stručný popis

Interní nebo externí
Trvání
Účel profilového souboru Cookie:
Odkaz na odepření souhlasu, je-li k dispozici
Xxx

Xxx (v případě externího souboru Cookie prosím uveďte název externího poskytovatele)
Xxx
Xxx
Xxx

Pokud chcete uživatel odepřít souhlas s používáním jednoho nebí více profilových Cookies, může:
• přejít na odkaz k odepření souhlasu uvedený v tabulce níže, pokud je tento odkaz k dispozici;
• nebo se řídit postupem pro zakázání Cookies poskytovaným hlavními prohlížeči:

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Cookie Flash

Datum aktualizace: 07.10.2014