Γρήγορος οδηγός Εγγραφής

Ελάχιστες Απαιτήσεις:
Κατάλληλο για iOS (από 6,0) και Android (από 4,0) .Κατεβάστε το Candy Simply-Fi App από το ηλεκτρονικό κατάστημα (App Store για iOS ή το Google Play για Android). Ενεργοποιείστε το Wi-Fi και επαληθεύστε εάν στο σπίτι σας η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
Δημιουργήστε τον Simply-Fi λογαριασμό σας, μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή.

Πριν ξεκινήσετε 00:21
Αναγνώριση συσκευής 00:49
Ενεργοποίηση Wi-Fi 01:17
Ρυθμίσεις Δικτύου 02:06
Ολοκλήρωση 02:56

Wi-Fi


Γρήγορος οδηγός Εγγραφής

Ελάχιστες Απαιτήσεις:
Συμβατό με tablets και smartphones που διαθέτουν λειτουργικά συστήματα iOS (από 8.0) ή Android (από 4.4). Οι λειτουργίες της εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής (tablets ή smartphone) και με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και επιβεβαιώστε ότι η οικιακή σας συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
Create your simply-Fi account after having downloaded the app.

Before to start 00:21
Procedure for smartphone Android 00:40
Procedure for other devices 01:18
Conclusion 01:28

Smart Touch