Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γνωστοποίηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων - πληροφοριών του εγγράφου, σύμφωνα με και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ 196 της 30ής Ιουνίου 2003
Σε συμμόρφωση με το νομοθετικό διάταγμα αριθ 196 της 30ης Ιουνίου 2003 (Privacy Policy) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σας παρέχουμε την παρούσα, με τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από εσάς. Αυτή η αποκάλυψη δεν θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρες για άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες σχετικά με τον τομέα του ελεγκτή, ο οποίος δεν πρέπει να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνη για τις ιστοσελίδες των τρίτων. Η αποκάλυψη αυτή καθίσταται, σύμφωνα με το άρθ. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 - Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αποκάλυψη αυτή βασίζεται επίσης στη σύσταση αριθ 2/2001, το οποίο οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται στο πλαίσιο της ομάδας που συνεστήθη από το άρθρο. 29 της Οδηγίας αρ 95/46 / ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2001 να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων on-line και, ιδίως, τις μεθόδους, το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των πληροφοριών ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να δώσει στους χρήστες όταν συνδέονται σε ιστοσελίδες, ανεξαρτήτως του σκοπού του συνδέσμου.


1. η επεξεργασία των δεδομένων «ελεγκτής», σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο, στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου ανάλογο χρονικό διάστημα του Aldo Fumagalli, μέσω Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) Ιταλίας. Κώδικα Φορολογίας / Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Monza και Brianza 04666310158 - ΑΦΜ 00786860965 - Φαξ 39 039 2086237 - e-mail: privacy@candy.it


ΤΟΠΟΣ Επεξεργασίας
Η επεξεργασία που σχετίζονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του site, (που φιλοξενείται από Salesforce.com, inc. The Landmark @ μία αγορά, Suite 300, San Francisco, CA, 94105, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) πραγματοποιείται επίσης στις εγκαταστάσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και χειρίζεται μόνο από προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, ή από τρίτους που είναι επιφορτισμένες με τη συντήρηση ή την αναβάθμιση των σελίδων της ιστοσελίδας.

2. Τύποι δεδομένων επεξεργασίας
Προσωπικά και στοιχεία ταυτοποίησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης? στοιχεία ταυτότητας, τα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του ενδιαφερομένου (όπως, αλλά δεν περιορίζονται σε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, κλπ ...).
Τα δεδομένα πλοήγησης των συστημάτων πληροφορικής και των διαδικασιών λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, κάποια προσωπικά δεδομένα των οποίων η διαβίβαση είναι αυτονόητη στην χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συνδέονται με ορισμένα πρόσωπα, αλλά από τη φύση του θα μπορούσε, μέσω της επεξεργασίας και σύνδεσης με στοιχεία που κατέχονται από τρίτους, επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπιστεί.
Αυτή η κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνει IP διευθύνσεις ή ονόματα τομέων των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες τη σύνδεση με την ιστοσελίδα, URI (Uniform Resource Identifier) ​​τις διευθύνσεις των ζητούμενων πόρων, τη στιγμή της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να υποβάλει την αίτηση στο διακομιστή, το μέγεθος του το αρχείο που λαμβάνονται σε απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση του δοθεί απάντηση από τον εξυπηρετητή (επιτυχής, λάθος, κλπ ..) και άλλες παραμέτρους που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή.
Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση ευθύνη στην υποθετική περίπτωση των εγκλημάτων του υπολογιστή επιβλαβή για την Ιστοσελίδα
Τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη
Οι προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται σε αυτό το site ή / και συμπληρωμένα έντυπα συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει την απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αιτήσεων, καθώς και των άλλων προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται.
Ειδικές πληροφορίες
Ειδικές πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου, που αφορούν συγκεκριμένα τις υπηρεσίες ή την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχεται από τον Χρήστη ή στο ενδιαφερόμενο μέρος.
Cookies
Δείτε την πολιτική Cookies σε αυτό το σύνδεσμο

3. Οι στόχοι της επεξεργασίας για την οποία χορηγείται άδεια όταν απαιτείται (άρθρο 23 του νομοθετικού διατάγματος 196/03)
Τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς στη συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων, ή / και με την αποστολή e-mail θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
Α) η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν:
- Την πλοήγηση σε αυτό το site?
- Οποιαδήποτε αίτηση επαφή, με την αποστολή των πληροφοριών που ζητούνται από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκλήρωσης μορφή?
- Συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, παιχνίδια με βραβεία και διαγωνισμούς?
- Διοικητικές και λογιστικές δραστηριότητες εν γένει. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία πραγματοποιείται για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς είναι ότι σχετίζονται με την οργανωτική, διοικητική, οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τη φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Β) η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν, μέχρι την αντίθεσή σας:
-προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση, για άμεση εμπορική προώθηση, την έρευνα αγοράς ή άλλη δειγματοληπτικές έρευνες και απευθείας πωλήσεων για την παραλαβή - μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, e-mail, φαξ, MMS (Multimedia Messaging Service) ή SMS (Short Message Service) και άλλα είδη, καθώς και μέσω προσκλήσεων χειριστή με τη βοήθεια και των ταχυδρομικών υπηρεσιών - ενημερωτικού υλικού για έρευνες ικανοποίησης, προώθησης, διαφήμισης και εμπορικής υλικό ή σχετικά με τις εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, από Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο

Γ) η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν, μέχρι την αντίθεσή σας:
-προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση, για άμεση εμπορική προώθηση, την έρευνα αγοράς ή άλλη δειγματοληπτικές έρευνες και απευθείας πωλήσεων για την παραλαβή - μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, e-mail, φαξ, MMS (Multimedia Messaging Service) ή SMS (Short Message Service) και άλλα είδη, καθώς και μέσω προσκλήσεων χειριστή με τη βοήθεια και των ταχυδρομικών υπηρεσιών - ενημερωτικού υλικού για έρευνες ικανοποίησης, προώθησης, διαφήμισης και εμπορικής υλικό ή σχετικά με τις εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, από τις εταιρείες που ανήκουν στον Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο. Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών που ανήκουν στην ομάδα θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αιτήσεως προς privacy@candy.it.

4. Μέθοδος επεξεργασίας - αποθήκευσης
Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και χειροκίνητα, με λεπτομερείς τρόπους και μέσα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 31 επ. του νομοθετικού διατάγματος 196/03. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν.

5. Επικοινωνία και δημοσιοποίηση
Τα δεδομένα σας, υπόκεινται σε επεξεργασία, δεν θα πρέπει να διαδίδονται και μπορεί να αποκαλυφθούν σε εταιρείες που συνδέονται συμβατικώς με την Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με και εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο. 42 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό, σε χώρες εκτός της ΕΕ εντός του πλαισίου και των ορίων που προβλέπονται από τα άρθρα. 43 και 44 στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβάσεις ή συναφείς σκοπούς. Τα δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες για τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών που χρησιμοποιείται από Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)?
- Οι εταιρείες του ομίλου?
- Μελέτες και εταιρείες στον τομέα της υποστήριξης και παροχής συμβουλών?
- Αρχές που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νόμου ή / και τις διατάξεις του δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος.
Φορείς στις παραπάνω κατηγορίες έχουν την ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων, ή να ενεργεί ως εντελώς ανεξάρτητες ελεγκτές δεδομένων. Ο κατάλογος των υφιστάμενων εποπτικών αρχών ενημερώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Candy Hoover Group Srl - με μόνο μέτοχο, μέσω ιδιωτικών Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) και κατόπιν αιτήματος από privacy@candy.it.

6. Φύση της ανάθεσης και την άρνηση
Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα.
Η ανάθεση των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο τμήμα Α) είναι προαιρετική, αλλά αναγκαία. Κάθε άρνηση παροχής των αναγκαίων για το τμήμα Α δεδομένων) θα καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση στενά συνδεδεμένες και σύνθετες δραστηριότητες, για παράδειγμα, να λάβει τις αιτούμενες πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ελεγκτή δεδομένων.
Ανάθεση και συγκατάθεση για την επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) είναι προαιρετική. Η άρνηση χορήγησης της άδειας για τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία β) και γ) ανωτέρω δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τους σκοπούς που αναφέρονται στο τμήμα Α).

7. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών
Θα είναι σε θέση να διεκδικήσει τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του νομοθετικού διατάγματος αριθ 196 της 30ής Ιουνίου 2003, επικοινωνώντας με τον Controller, Candy Hoover Group Srl και στέλνοντας ένα email για να privacy@candy.it Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των δεδομένων και να γνωρίζουν το περιεχόμενο και την προέλευσή του, να επαληθεύσετε την αξιοπιστία του ή να ζητήσει την επέκτασή του, ενημέρωση ή διόρθωση (άρθρο 7 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, και εν πάση περιπτώσει, να αντιταχθεί στην επεξεργασία για νόμιμους λόγους.
Όταν επικοινωνείτε με τον Controller, ο χρήστης καλείται να δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνση και / ή τον αριθμό τηλεφώνου, για να καταστεί δυνατή η σωστή διεκπεραίωση της αίτησης.

Για να σταματήσει η αυτοματοποιημένη άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ (e-mail, SMS, MMS ή φαξ) απλά στείλτε ένα e-mail ανά πάσα στιγμή να privacy@candy.it με θέμα «cancellazione da automatizzato» ("διαγραφείτε αυτοματοποιημένη"), ή να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μας διαγραφείτε σύστημα e-mail μόνο, και δεν θα μπορείτε πλέον να διαταραχθεί.
Για να σταματήσει η παραδοσιακή άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ (κλήσεις χειριστή, έντυπα ταχυδρομικώς) απλά στείλτε ένα email οποιαδήποτε στιγμή toprivacy@candy.it με θέμα «cancellazione da tradizionale» ("διαγραφείτε παραδοσιακό") και δεν θα μπορείτε πλέον να διαταραχθεί .
Για να σταματήσει κάθε είδους άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ απλά στείλτε ένα email οποιαδήποτε στιγμή toprivacy@candy.it με θέμα «εμπορία cancellazione» ("διαγραφείτε μάρκετινγκ") και δεν θα μπορείτε πλέον να διαταραχθεί.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο ελεγκτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να ενημερώσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου κατά την κρίση της και οποτεδήποτε. Ο ενδιαφερόμενος έχει την ευθύνη να ελέγχει περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, η αποκάλυψη θα τονίσει ενημερωμένες πληροφορίες. Χρήση του χώρου μετά την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα αποτελέσει την αποδοχή σας αυτών.

Ημερομηνία ενημερώθηκε: 07.10.2014